Se venligst  hvad jeg kan være behjælpelig med

1. Myndighedsprojektering og byggeansøgning.


Byggerådgivning ved opførelse eller renovering.


Design og Idéudkast,  skitseforslag ved kommende byggeproekter.


Projekteringsmateriale, tegninger og arbejdsbeskrivelser til din kommende byggeprojekt.


Tekniskerklæring  for  redegørelser og ibrugtagningstilladelse.


Statiske beregninger ved ændringer af bærende konstruktioner. 


Omdannelse  kontor ejedomme til beboelse.

Lovliggørelse af ulovlig byggeri.

2. Byggeteknisk rådgivning når du skal sælge eller købe fast ejendom.


Byggetekniske gennemgange af klimaskærm for konstatering af  fejl og mangler mv.


Drift og vedligeholdelses planer for ejendomsdrift.


Fagtilsyn ved udførelse af byggeprojekter.


Energi- og bedre bolig rådgivning.


Mængde, tilbudsberegning og 

kontrahering ved fagentrepriser.


Tilsyn som grundlag for skadeandmeldelse til forsikring.

CVR-nummer  32924670

Udgivet  06-01-2022

3. Byggeteknisk undersøgelse af  klimaskærm.


Termografisk undersøgelse for 

konstatering af varmespild og kuldebro.

 

Undersøgelse for konstantering af
skimmelsvamp.

 

Miljøanalyse for farlige stoffer som PCB, asbest, klorede paraffiner.


Proces kontrol og kvalitetssikring.